Giới thiệu về aNotepad

aNotepad được ra mắt vào năm 2009 với mục tiêu cung cấp cho người dùng một web notepad đơn giản và dễ sử dụng để ghi, lưu và chia sẻ ghi chú trực tuyến.

Chúng tôi rất vui mừng và được khuyến khích khi thấy hàng trăm ý tưởng và đề xuất từ người dùng của chúng tôi trong những năm qua. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ trên phản hồi của bạn và bổ sung thêm nhiều tính năng hữu ích.

Nếu bạn có bất kỳ ý tưởng, đề xuất và suy nghĩ nào về việc cải thiện aNotepad, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Diễn đàn phản hồi hoặc support@anotepad.com .

Chúng tôi mong muốn được nghe từ bạn!